Boeken / Spiritualiteit en Actualiteit (8 deeltjes)

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.

Algemeen

In de actuele wereldsituatie kan alleen verandering komen als we verder kijken, dieper, hoger. Het is belangrijk te zoeken naar de achtergronden van de gebeurtenissen en de wezenlijke krachten die daar werkzaam zijn. Vanuit die alertheid en dat spirituele inzicht kunnen we alternatieven ontwikkelen voor de scheefgegroeide situaties in de wereld. Een van die problemen is dat er vrijheid heerst in de economie, vrijheid hoort daar niet thuis. Als er vrijheid heerst in het economische krijg je struggle for life en survival of the fittest, oftewel een 'roofdierkapitalisme'. Vrijheid hoort thuis in het gebied van het geestesleven, de cultuur, godsdienst, onderwijs, onderzoek en kunst. Daar hoort geen overheidsbemoeienis te zijn, laat staan sturing vanuit de politiek of het geld van bedrijven en ondernemingen. Op economisch gebied zou broederschap moeten heersen, elkaar helpen, ik zorg voor jou en jij zorgt voor mij, samen delen in de welvaart. En dat kan alleen goed gebeuren als alles goed wordt afgesproken en gelijkwaardig wordt geregeld via rechtsspraak en de politiek. Niet de huidige vorm die bestaat uit specialisten, die koehandel plegen en vaak ook kiezersbedrog, maar via directe democratie, radenvertegenwoordiging en referenda. Van wie stammen die ideeën van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap oorspronkelijk? In de acht deeltjes worden de huidige actuele wereldproblemen beschreven met hun achtergronden en worden oplossingsmogelijkheden aangegeven. Korte inhoud van de verschillende deeltjes:

Deel 1 Spiritualiteit en de economische crisis
Hoe is de economie ontaard, wie zitten daarachter? Hoe krijgen we grip op deze situaties en processen? Kunnen we in de economie nieuwe vormen gaan ontwikkelen?

Deel 2 Spiritualiteit en de één wording van Europa
Hoe wordt er vanuit anglo-amerikaanse geheime genootschappen via de tussenstap van een Europese Gemeenschap toegewerkt naar een autoritair geleide wereldregering? En hoe dichtbij is zoiets al?

Deel 3 Spiritualiteit en de oorlog tegen terrorisme
Hoe wordt er steeds meer gecontroleerd en gereguleerd? Welke grote leugens zijn er in de wereld verspreid omtrent de 9/11 gebeurtenissen en alle aanslagen daarna ook in Europa en in Nederland? Wat is het doel van alle controle en wat kunnen we daartegen doen?

Deel 4 Spiritualiteit en het jaar 2012
Wat gaat er gebeuren in 2012? Hoe luiden alle voorspellingen van de Maya's, de Apocalypse van Johannes en de Indiase palmbladbibliotheken? Hoe kunnen we ons het best daarop prepareren? Welke spirituele krachten kunnen we daarbij het best hanteren?

Deel 5 Spiritualiteit in de praktijk: Contacten met gestorvenen
Kunnen wij contact krijgen met gestorvenen? En kunnen we niet alleen iets van hen ontvangen via After death experiences (ADE), maar ook iets voor hen betekenen? En kunnen zij vandaaruit meewerken en bijdragen aan een verandering en verbetering van mens en samenleving?

Deel 6 Spiritualiteit in de natuur: Graancirkels etc.
Graancirkels worden in verband gebracht met buitenaardsen, maar dat is ook zo: het zijn de spirituele wezens van de elementen, en de wezens van de vorm, van de beweging en de wijsheid. De vormen van graancirkels hebben verband met waterkristallen en met vormen die bij bepaalde frequenties ontstaan. Deze kunnen worden beïnvloed door gevoelens en door gedachtekracht. De kunstzinnige vormen hebben ons iets te zeggen als we de boodschap ervan leren te verstaan.

Deel 7 Spiritualiteit in het dagelijks leven: Alles is geest
In heel ons dagelijkse leven zijn mogelijkheden te vinden om de werking van het spirituele te ontdekken en zich verder te ontwikkelen. Het hele leven kan op die manier een inwijdingsweg worden. Vaak gaan we voorbij aan de spirituele mogelijkheden die ons elke dag weer worden aangereikt.

Deel 8 (extra deeltje) De pandemie en Paracelsus
Steeds weer worden ons vaccinaties aangepraat, maar wat zitten daar voor stoffen in? En wat zit er allemaal in onze allopathische geneesmiddelen en psychofarmaca? Wat is de schadelijke werking en wat zijn er voor alternatieven qua kruiden-, planten- en homeopathische middelen. Wat hebben Paracelsus en anderen ons daarbij te zeggen?

De acht boekjes worden uitgegeven door het studiecentrum in Den Haag en zijn aldaar te bestellen via de boekhandel of rechtstreeks via pvpanhuys@ziggo.nl waarna ze vervolgens worden toegestuurd.

Back to top