Boeken / De dierenriem

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.

Wie via de media een blik werpt op de wereld, maakt kennis met geweld, terrorisme, onrecht. Wend je je van die wereld af, dan kun je verdwalen in een virtuele wereld, in films, muziek en spelletjes. Waar vind je nog gelegenheid voor bezinning? Hoe kun je je verbinden met dingen die wezenlijk zijn? Waar vind je die wezenlijke dingen?

Een weg die heel dichtbij is, is die van het jaarverloop. In de weg van het jaar zijn veel aanknopingspunten te vinden om jezelf en de wereld beter te leren kennen. Deze weg loopt via de tekens van de dierenriem. Door je te verdiepen in het jaarverloop en in de krachten die daarin werkzaam zijn, word je gedragen en geholpen om je leven beter te kunnen leven. Door je te verdiepen in de achtergronden van het bestaan, kun je op de voorgrond beter werkzaam zijn. Door ruimte en tijd te maken voor inkeer en verdieping kun je de problemen, waar je dagelijks mee te maken hebt beter aan.

De vraag hoe vruchtbaar het werken aan deze inhouden kan zijn voor een moeilijke baan in de bankwereld of het bedrijfsleven, in de politiek, de techniek, de zorg of de hulpverlening of in het leven van alledag, de huishouding, de zorg voor kinderen etc. kan alleen diegene beantwoorden die deze weg is gegaan en er antwoorden heeft gevonden. In plaats van oppervlakkigheid kan er diepte ontstaan, in plaats van grijsheid: kleur, en in de chaos van losse feiten ontstaat een onderlinge samenhang. Je kunt het vermogen krijgen om alles in beeldvorm te zien, om te zien dat alles één grote compositie is en te horen dat alles één grote symfonie is.

Verder kun je je weer geïnspireerd voelen en warm lopen voor de eerst zo gewone dingen van de dag en je kunt enthousiasme gaan voelen voor allerlei nieuwe ideeën en impulsen. Inspiratie betekent dat er iets van geestkracht in je komt. Enthousiasme betekent dat je die geestkracht in je voelt bruisen.

Door je te verdiepen in het jaarverloop en de krachten die daarin werkzaam zijn te leren kennen, word je gedragen en geholpen om je leven beter te kunnen leven. Door je te verdiepen in de achtergronden van het bestaan, kun je op de voorgrond beter werkzaam zijn. Door ruimte en tijd te maken voor inkeer en verdieping kun je de problemen, waar je dagelijks voor wordt gesteld beter aan, je kunt ze beter begrijpen en doorzien en daardoor begin je ze op te lossen.

Aan dit boek ligt de gedachte ten grondslag dat er twaalf werkzame krachten zijn, die wezenlijk werken en vandaar ook wezens kunnen worden genoemd, wier werkzaamheid op heel veel gebieden van het bestaan zijn terug te vinden. Het inzicht erin en de herkenning daarvan op al die gebieden kunnen elkaar onderling gaan versterken, als men de gegeven samenhangen voor zichzelf levendig in beeld brengt en dan kijkt of dit voor hem of haar ook ervaringen en waarheden zouden kunnen zijn.

Daartoe zou dit boek willen bijdragen: dat men vanuit eigen beelden tot eigen ervaringen komt. Via een meditatieve houding kunnen de beschreven samenhangen zichtbaar worden, tot beelden worden (imaginatie worden), die je iets kunnen gaan zeggen (inspiratie geven) en die je als wezens kunt gaan ontmoeten (via je intuïtieve vermogen).

De dierenriem
Een ontwikkelingsweg door het jaar
Loek Dullaart
€ 17.50

Back to top