Boeken / De Apocalypse

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.

Apocalypse betekent: openbaring, ontsluiering. Zijn in de Apocalypse deze goede en kwade krachten met hun oorsprong en bron te vinden?
Wordt het daardoor mogelijk het goede en het kwade te doorzien? En kun je in de Apocalypse ook vinden welke krachten je daarbij kunnen helpen en ondersteunen? Is het mogelijk het kwaad in de wereld te bestrijden door een innerlijke weg te gaan van studie en verdieping? Is dat nuttig, heeft de wereld daar wat aan?
Let wel: het gaat er niet om de Apocalypse te zien als een einde van de wereld, als een laatste oordeel, als afsluiting van de tijd van onze wereldontwikkeling.
De Apocalypse is nu hier, en steeds overal aanwezig. Het is een ontwikkelingsboek, de beschrijving van een ontwikkelingsweg die men al dan niet kan gaan.. Niets gaat vanzelf, je moet er wel moeite voor doen. Je krijgt mogelijkheden aangereikt, maar je moet er zelf mee aan het werk gaan. Elke ontwikkelingsweg kent zijn moeilijkheden, zijn pijn en lijden, zijn offers. Maar door al die problemen word je gelouterd, kun je je gewaden witwassen, word je transparant en doorlaatbaar. Of je valt of opstaat, slachtoffer bent of overwinnaar, onder iets gebukt gaat of boven jezelf uitstijgt, dat wordt niet voor jou bepaald, dat heb je zelf in de hand. De kracht ervoor kun je alleen in jezelf vinden. Maar deze kracht kan wel gesteund worden, versterkt en gevoed door krachten buiten en boven je: andere mensen kunnen je iets aanreiken wat jou helpt of aanvult, maar zij kunnen die kracht in je ook ondermijnen en afbreken. Geestwezens kunnen je datgene geven waartoe je zelf (nog) niet in staat bent, als jij je opent voor hun werking.
De Apocalypse bestaat niet alleen, zoals veel mensen menen, uit bedreigende angstaanjagende beelden. De Apocalypse is ook een openbaring van goede machten, van lichtkrachten. Openbaring: iets wordt zichtbaar, iets wat tot nu toe verborgen is geweest toont zich, als je het wilt zien, als je er moeite voor doet. Het gaat er om de beelden te leren lezen en zien wat deze beelden aan mensen van deze tijd te zeggen hebben. Daarover gaat dit boek.