Boeken / 2012, Crisis en Transformatie (4 delen)

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.

Overal zijn momenteel crisissen aan de gang: in de economie, in de politiek, in het sociale en culturele leven. Via deze crisissen worden er aanvallen uitgevoerd op ons Ik en ons vermogen tot TRANSCENDENTIE, aanslagen op de dierenwereld en op de ziel van de mens, om te verhinderen dat hij tot TRANSPARANTIE komt, vergiftiging van de plantenwereld en onze gezondheid, wat wij kunnen tegengaan met de ontwikkeling van TRANSFORMATIE en aanvallen via de fysieke wereld van de mineralen, wat wij kunnen omvormen tot een TRANSSUBSTANTIATIE.

Deel 1 TRANSCENDENTIE en de aanval op het Ik. De toegang vinden tot het ware mensenrijk. Door de wereldwijde economische crisis en de voorbereidingen voor een wereldregering wordt er een aanval gedaan op de vrijheid van de mens. Het wordt steeds moeilijker voor de mens om zijn transcendente Ik te ontwikkelen, dat hem de mogelijkheid geeft zich te verbinden met spiritualiteit. In dit eerste deel wordt beschreven hoe deze aanval wordt uitgevoerd door geheime broederschappen die de mens willen verhinderen zijn ware wezen te ontwikkelen. Het is belangrijk deze krachten achter de schermen te herkennen en te ontmaskeren. Volgens de auteur is een innerlijke ontwikkelingsweg nodig met daarbij de kracht van de meditatie om hierop het juiste antwoord te geven. Hij beschrijft in dit boek elementen van die scholingsweg. Juist door deze crisis wordt de noodzaak tot transformatie zichtbaar en vinden we de weg naar TRANSCENDENTIE via ons ware Ik.

Deel 2 TRANSPARANTIE en de aanval op de ziel. De omvorming van het dierenrijk in en om ons. In de huidige politieke situatie in Nederland wordt veel afbraakbeleid gevoerd. Dat gaat vooral ook ten koste van de natuur. Megastallen is verheviging van dierenleed. In dit tweede deel wordt beschreven hoe erg de dieren moeten lijden door het economisch gewin. Dieren worden behandeld als dingen. Dat heeft ook te maken met onze opvattingen over mens en dier. De auteur geeft ook een hele andere visie op de evolutie en een verrassende wending aan de evolutie-ideeen van Darwin: de mens stamt niet af van de aap, de aap stamt af van de mens! Niet de strijd om het bestaan is de belangrijkste drijfveer in de dierenwereld: dieren lijken verrassend vaak te beschikken over empathie, saamhorigheid en altru´sme. De schrijver laat zien hoe je enerzijds het dier, het beest in je kunt overwinnen door loutering, tot TRANSPARANTIE, van lagere gevoelens en gedachten. Deze worden getransformeerd in hogere inzichten en moraliteit. Dit overwinnen van de ego-krachten is de basis van een nieuwe aarde. Anderzijds beschrijft hij hoe je weer compassie kunt ontwikkelen voor andere mensen, maar ook eerbied en respect tegenover de dierenwereld, aan wie wij als mens ons bestaan te danken hebben.

Deel 3 TRANSFORMATIE en de aanval op het leven. De verlossing van het plantenrijk. Een groot deel van onze voeding en onze geneesmiddelen hebben we te danken aan de plantenwereld. Steeds meer zijn voedsel en medicijnen handelswaar geworden, waarmee wordt gemanipuleerd (E-nummers), gespeculeerd (in de wereldeconomie) en dat kan worden gepatenteerd (o.a. door Monsanto). In dit derde deel wordt beschreven hoe je waarnemend, beeldend en denkend door kunt dringen in de wetmatigheden en de geheimen van de plantenwereld. Volgens de auteur is hier de bron te vinden van het evenwicht tussen ziekte en gezondheid en van levensprocessen, energiesoorten en vormkrachten. Hij beschrijft hoe het mogelijk is in deze tijd om steeds meer bewustzijn te ontwikkelen voor de wezenlijke krachten in dit gebied. Volgens de auteur wordt het dan mogelijk om vanuit dit bewustzijn een TRANSFORMATIE, een metamorfose in dit gebied te realiseren. Deze kan zijn invloed uitstrekken tot de vormen van waterkristallen, cirkels in het graan, nieuwe vormen van genezing. Hoe wezenlijk kunnen we dit gebied van de vier elementen en de vier ethersoorten in deze tijd al nader leren kennen, dit met geestkracht doordringen en dit van binnenuit omvormen en transformeren?

Deel 4. TRANSSUBSTANTIATIE en de aanval via het fysieke. Bevrijding door inzicht in (al-)chemie. De fysieke stoffen kennen we hooguit uit de chemie (= verbinding) of scheikunde (= scheiding). Maar als we ons bewust worden dat al die stoffen buiten ons ook binnen ons bestaan en dat we er mee verwant zijn, kunnen ze een diepere betekenis voor ons krijgen. In dit vierde en laatste deel wordt beschreven hoe deze stoffen onderling samenwerken en hoe we een begin kunnen maken om via ons bewustzijn in deze stoffen door te dringen en het ware wezen van die stoffen zo beter te leren kennen. Volgens de auteur zullen we op den duur die stoffen ook kunnen doorgeestelijken, zoals in de Apocalypse van Johannes wordt beschreven. Volgens hem zal er eens een TRANSSUBSTANTIATIE van alle aardestoffen mogelijk zijn en zal de aarde dan worden omgevormd tot een stad van kristal en goud. Maar voor deze laatste stap in de reeks (na de transcendentie van het Ik, de transparantie van onze astraliteit en de transformatie van het etherische) voor deze transsubstantiatie van alle aardestoffen is volgens de auteur ook veel TRANSPIRATIE nodig! Niets gaat daarbij vanzelf, het is een lange, moeilijke weg. Maar juist in 2012 en daarna kunnen we een belangrijke stap in de juiste richting zetten.