Loek Dullaart werd op 28 augustus 1947 geboren in Arnhem. Op jonge leeftijd verliet hij zijn ouderlijk huis, op zoek naar zelfstandigheid en vrijheid, de wijde wereld in. Hij begon aan een studie wiskunde, schakelde halverwege over naar een studie Nederlands, maar kon hier zijn heil niet in vinden. Loek had al in zijn jonge jaren grote idealen. Hij kwam op voor de zwakken en hield wel van wedijveren met de overheid. Toen hij zesentwintig jaar was ontmoette hij zijn zielverwante, die hem in aanraking bracht met de antroposofie. Dit inspireerde hem om zijn pionierskwaliteiten vorm te geven in het opzetten van een afkickcentrum voor drugsverslaafden, Stichting Arta in Zeist. De nieuwe benadering van de verslaafden leidt tot de dag van vandaag tot succesvolle resultaten. Na zeven jaar van toewijding gooide Loek het roer om en besloot hij de lerarenopleiding aan de Vrije Pedagogische Academie te gaan volgen. Hierop volgden tal van jaren van leraarschap aan de Vrije School in Amersfoort, waarin Loek ook steeds meer betrokken werd bij het bestuur. De vele jaren van pedagogische ervaring en autonome studie en onderzoek bleek voor anderen inspirerend en leerzaam te zijn. Dit bracht Loek op het idee om zich nog meer toe te spitsen op het overbrengen van zijn opgedane kennis en inzicht over de diepere achtergronden van wereldlijke ontwikkelingen, door te gaan schrijven. Zijn eerste boek, "De Apocalypse : een ontwikkelingsweg van deze tijd" werd door het publiek enthousiast ontvangen en ook het direct daaropvolgende boek "De dierenriem: een ontwikkelingsweg door het jaar" bleek een succes. Maar naast een talent in het woord op schrift, bleek Loek ook een uitstekend talent te bezitten in het gesproken woord! Vol enthousiasme en kracht brengt hij vergeten wijsheden uit het verleden in verband met actuele ontwikkelen in onze wereld. Door heel Nederland, maar ook in België en Frankrijk geeft Loek tegenwoordig lezingen aan een nog steeds groeiend publiek van geïnteresseerden. Tevens ligt ook zijn derde boek al in de winkel, "Johannes: de doper en de evangelist" genaamd.

Onlangs zijn er een achttal boekjes uitgegeven die de weergave zijn van lezingen die met name in Den Haag werden gegeven onder de titel: Spiritualiteit en Actualiteit. De gesproken tekst werd voor deze uitgave gedeeltelijk bewerkt, aangevuld en uitgewerkt tot kleine handzame boekjes. Onderwerpen zijn o.a. de economische crisis, de Europese eenwording, de oorlog tegen het terrorisme, 2012, graancirkels, contacten met gestorvenen, de pandemie en Paracelsus en Alles is Geest. (zie ook bij Boeken).
Momenteel worden er vier boekjes uitgegeven onder de titel: 2012, Crisis en Transformatie over de aanvallen die er vanuit de maatschappij worden uitgevoerd op het Ik van de mens, op het dierenleven, het plantenrijk, dat ons voeding geeft en de basis is van onze geneesmiddelen en onze gezondheid en de wereld van de mineralen. We kunnen deze wereldwijde crisis aangrijpen als mogelijkheid tot de ontwikkeling van een diepgaande interesse in al die gebieden van het bestaan en als kans tot een omvorming en bevrijding van deze vier natuurrijken en van andere gebieden van ons leven (zie ook bij Boeken). Meer informatie over deze twaalf boekjes (acht en vier) via: pvpanhuys@ziggo.nl. Andere boeken over verschillende onderwerpen zijn in voorbereiding: De Temperamenten, Engelen, De Jaarfeesten, De Roos en de Lelie en Het Leven en het Werk van De Graaf van Saint Germain.

Verder begeleidt Loek vier Alertgroepen in Den Haag, Zeist, Appelscha en Amsterdam van mensen die met elkaar willen uitwisselen over de achtergronden van de huidige wereldgebeurtenissen, onderzoeken welke vernieuwingen er mogelijk zijn en welke activiteiten er vanuit spiritueel gezichtspunt kunnen worden ondernomen voor de .heling. van de wereldsituatie. Voor meer informatie hierover zie de website: www.alertgroepen.nl.

Momenteel worden er een achttal boekjes uitgegeven die de weergave zijn van lezingen die met name in Den Haag werden gegeven onder de titel: Spiritualiteit en Actualiteit. De gesproken tekst werd voor deze uitgave gedeeltelijk bewerkt, aangevuld en uitgewerkt tot kleine handzame boekjes. Andere boeken over verschillende onderwerpen zijn in voorbereiding: De Temperamenten, Engelen, De Jaarfeesten, De Roos en de Lelie.

Verder begeleidt Loek vier alertgroepen in Den Haag, Zeist, Appelscha en Amsterdam van mensen die met elkaar willen uitwisselen over de achtergronden van de huidige wereldgebeurtenissen, onderzoeken welke vernieuwingen er mogelijk zijn en welke activiteiten er vanuit spiritueel gezichtspunt kunnen worden ondernomen voor de 'heling' van de wereldsituatie.